Hem Varför Solskärm Raster / Galler C85 C120 Z160 Z205 K200 W300 Referenser Kontakt

Z160

System Z160, solskärmar och galler


System av strängpressade aluminiumprofiler
avsedda för utvändig solavskärmning för utvändig solavskärmning på alla byggnader där ett bra inneklimat är vigtigt.

 

Andra användningsområden är t ex genomluftade
fasader i parkeringshus eller inklädnad av fasader
med störrre ventilationsöppningar.

 

Ytbehandling:

Aluminiumprofilerna levereras som
standard naturanordiserade. Färganodisering eller
brännlackering i valfri kulör kan erhållas.

 

Bärarmens dimension i standard 30 x 44 mm.

Lameller Z160 med utformning enligt figurer

 

Mått:

Z 160 har höjd 160 mm och godstjocklek 1,7 mm.

 

Lamellhållaren, som fäster lamellen till bärarmen,

är helt av aluminium (inga plastdelar ingår).

Hållarens godstjocklek är 5 mm ( 3 mm i nedre delen) och bredden 3 mm. Bärning över hela lamellens höjd för
hög hållfasthet och stabilitet.

 

Dragstaget eller tryckstaget utförs med en kvadratisk
rörprofil 20 x 20 mm, godstjocklek 2,5 mm.

 

Front. Solskärmen kan, för dekoration och förstyvning
av konstruktionen, förses med en frontprofil i framkant
och på gavlar. Kan fås i rakt eller rundat utförande
enligt figurer.

 

Infästningen utförs normalt med vinklar av kraftig
aluminiumprofil. Tätning mot fasad med EPDM-gummi.

Lamell C 120                      Lamell Z 160

     Rundad front                     Rak front

Horisontal solskärm C 120 H, med front


Nedanstående figurer visar exempel på de vanligast förekommande montagen.
Ytterligare kombinationer är möjliga och ibland motiverade.
Diskutera gärna utformning, infästning mm med oss.

 

Horisontal solskärm
för normalhöga
fönster. Kan förses
med frontprofil

Vertikal solskärm
för normalhöga
fönster och för
arkitektonisk prägel

Horisontal/vertikal
solskärm för höga
fönster
Solskärm med lutning,
vanligen 15° eller 20°.
För normalhöga eller
höga fönster. Kan
förses med frontprofil
Ventilationsgaller eller
galler för genomluftade
fasader, t ex P-hus