Hem Varför Solskärm Raster / Galler C85 C120 Z160 Z205 K200 W300 Referenser Kontakt

Varför Solskärm

En solskärm ger ett bättre inneklimat. Solskärmen reducerar effektivt

värmeinstrålningen vid fönster och andra glaspartier, och minskar

därför också elförbrukningen genom mindre behov för avkylning.

Du kan därför göra något bra för dig själv och klimatet genom att

montera en solskärm.

 

 

 

En solskärm kan många gånger jämföras med en markis, funktionen är i hög utsträckning den samma. Solskärmen har dock en stor fördel eftersom den är nästan helt underhållsfri. Det enda som behövs är rengöring efter behov. En solskärm har heller inga rörliga delar, och skall därför inte fällas in och ut.

 

Solskärmen är konstuerad för att klara normalt förekommande vind och snölaster.

Solskärmen har lång livslängd. Skador uppstår som regel bara vid olyckor t.ex. om fordon kör in i solskärmen eller om obehöriga personer klättrar upp på solskärmen. Skador kan också uppstå vid extrema väderförhållanden som t.ex. snöras.

 

Solskärmen anpassas alltid till fastighetens arkitektur, och där är månge variationsmöjligheter både för funktion och utseende.

Solskärmen tillverkas av aluminium och levereras normalt naturanodiserad eller cromaterad och pulverlackad i valfri färg. Skruvar m.m. är i rostfritt stål.